แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5  I  By Prayut
ให้นักเรียนเลือกข้อ ก  ข  ค  หรือ ง  ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดี ว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  เครื่องมือเกษตรข้อใดใช้เกี่ยวกับพืช
1.
2.
3.
4.
2.  ไม้กวาดทางมะพร้าวใช้เกี่ยวกับอะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดบ้านคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ห้องรับแขกควรอยู่ส่วนใดของบ้าน
1.
2.
3.
4.
5.  อาหารข้อใดไม่ต้องใช้นำมัน
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz