แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร

10  I  By Toudta
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. ระบบย่อยอาหารเริ่มขึ้นที่ใด
1.
2.
3.
4.
2.  2. อวัยวะใด  ทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย
1.
2.
3.
4.
3.  3. อวัยวะข้อใด  ทำหน้าที่ย่อยอาหารและพักอาหารชั่วคราว
1.
2.
3.
4.
4.  4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของตับ
1.
2.
3.
4.
5.  5. การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารจะใช้เวลานานเท่าใด
1.
2.
3.
4.
6.  6. กรดอะมิโน แอมิเลส (Amylase)  ย่อยอาหารชนิดใด
1.
2.
3.
4.
7.  7. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยโปรตีน 
1.
2.
3.
4.
8.  8. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยไขมัน
1.
2.
3.
4.
9.  9. ช่วยระบายของเสียและกากอาหารออกจากร่างกาย  เป็นหน้าที่ของอวัยวะใด ง.  ไส้ติ่ง
1.
2.
3.
4.
10.  การออกกำลังกายทันทีภายหลังรับประทานอาหาร  จะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกาย  
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.