แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร

10 Questions  I  By Toudta on July 20, 2010
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กที่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1. ระบบย่อยอาหารเริ่มขึ้นที่ใด
A.
B.
C.
D.
2.  2. อวัยวะใด  ทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย
A.
B.
C.
D.
3.  3. อวัยวะข้อใด  ทำหน้าที่ย่อยอาหารและพักอาหารชั่วคราว
A.
B.
C.
D.
4.  4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของตับ
A.
B.
C.
D.
5.  5. การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารจะใช้เวลานานเท่าใด
A.
B.
C.
D.
6.  6. กรดอะมิโน แอมิเลส (Amylase)  ย่อยอาหารชนิดใด
A.
B.
C.
D.
7.  7. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยโปรตีน 
A.
B.
C.
D.
8.  8. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยไขมัน
A.
B.
C.
D.
9.  9. ช่วยระบายของเสียและกากอาหารออกจากร่างกาย  เป็นหน้าที่ของอวัยวะใด ง.  ไส้ติ่ง
A.
B.
C.
D.
10.  การออกกำลังกายทันทีภายหลังรับประทานอาหาร  จะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกาย  
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade