แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร

10  I  By Toudta
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร
คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  1. ระบบย่อยอาหารเริ่มขึ้นที่ใด
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   กระเพาะอาหาร

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   ลำไส้ใหญ่


 • 2. 
  2. อวัยวะใด  ทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   ลิ้น

  • C. 

   หลอดอาหาร

  • D. 

   กระเพาะอาหาร


 • 3. 
  3. อวัยวะข้อใด  ทำหน้าที่ย่อยอาหารและพักอาหารชั่วคราว
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   หลอดอาหาร

  • C. 

   กระเพาะอาหาร

  • D. 

   ลำไส้เล็ก


 • 4. 
  4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของตับ
  • A. 

   ผลิตน้ำย่อย

  • B. 

   ผลิตน้ำดี

  • C. 

   ผลิตโฮโมนอินซูลิน

  • D. 

   ดูดซึมอาหาร


 • 5. 
  5. การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารจะใช้เวลานานเท่าใด
  • A. 

   1-2 ชั่วโมง

  • B. 

   2-3 ชั่วโมง

  • C. 

   3-4 ชั่วโมง

  • D. 

   5-6 ชั่วโมง


 • 6. 
  6. กรดอะมิโน แอมิเลส (Amylase)  ย่อยอาหารชนิดใด
  • A. 

   แป้ง

  • B. 

   โปรตีน

  • C. 

   น้ำตาล

  • D. 

   ไขมัน


 • 7. 
  7. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยโปรตีน 
  • A. 

   เพปซิน (Pepsin)

  • B. 

   ไลเพส (Lipase)

  • C. 

   เรนนิน (Rennin)

  • D. 

   แอมิเลส (Amylase)


 • 8. 
  8. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยไขมัน
  • A. 

   ไลเพส (Lipase)

  • B. 

   ทริปซิน (Tryprin)

  • C. 

   ไทอาลิน (Ptyalin)

  • D. 

   มอลเทส (Maltase)


 • 9. 
  9. ช่วยระบายของเสียและกากอาหารออกจากร่างกาย  เป็นหน้าที่ของอวัยวะใด ง.  ไส้ติ่ง
  • A. 

   ลำไส้เล็กท่อนกลาง

  • B. 

   ลำไส้เล็กท่อนปลาย

  • C. 

   ลำไส้ใหญ่

  • D. 

   ไส้ติ่ง


 • 10. 
  การออกกำลังกายทันทีภายหลังรับประทานอาหาร  จะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกาย  
  • A. 

   อ่อนเพลีย

  • B. 

   จุกเสียด

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   ลำไส้ใหญ่


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.