แบบทดสอบวิชางานบ้าน

10  I  By Sysamon

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.หลักในการทำความสะอาดบ้านคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  2.อุปกรณ์ในการกวาดพื้นไม้ที่แห้งคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
3.  3.แปรงพลาสติกเหมาะสำหรับการทำความสะอาดสิ่งใด
1.
2.
3.
4.
4.  4.ขั้นตอนในการทำความสะอาดบ้านคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  5.ขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดเสื้อผ้าคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
6.  6.สีที่ใช้ในการตกแต่งห้องรับแขกควรเป็นสีในข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  7.ห้องในข้อใดที่ทุกบ้านควรจะมี
1.
2.
3.
4.
8.  8.กางเกงก้นขาดควรซ่อมแซมด้วยวิธีใด
1.
2.
3.
4.
9.  9.ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า
1.
2.
3.
4.
10.  10.ขั้นตอนแรกของการประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz