แบบทดสอบเรื่องระบบย่อยอาหาร ชั้น ม. 2

10  I  By Amporn031
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องระบบย่อยอาหาร ชั้น ม. 2
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  อวัยวะในข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
1.
2.
3.
4.
2.  บริเวณใดที่มีการย่อยอาหารมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  ไขมันจะถูกย่อยที่อวัยวะใด
1.
2.
3.
4.
4.  หน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
5.  ฟันน้ำนมมีกี่ซี่
1.
2.
3.
4.
6.  ต่อมน้ำลายมีกี่คู่
1.
2.
3.
4.
7.  อวัยวะใดทีทำหน้าที่ดูดกลับน้ำ
1.
2.
3.
4.
8.  เอนไฃม์เป็นสารประเภทใด
1.
2.
3.
4.
9.  ฟันของมนุษ์มีกี่ชุด
1.
2.
3.
4.
10.  ลำไส้เล็กมีกี่ส่วน
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.