แบบทดสอบเรื่องระบบย่อยอาหาร ชั้น ม. 2

10  I  By Amporn031
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องระบบย่อยอาหาร ชั้น ม. 2
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  อวัยวะในข้อใดเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
  • A. 

   หัวใจ

  • B. 

   กระเพาะอาหาร

  • C. 

   ปอด

  • D. 

   ไต


 • 2. 
  บริเวณใดที่มีการย่อยอาหารมากที่สุด
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   ลำไส้เล็ก

  • C. 

   ลำไส้ใหญ่

  • D. 

   กระเพาะอาหาร


 • 3. 
  ไขมันจะถูกย่อยที่อวัยวะใด
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   กระเพาะอาหาร

  • C. 

   ลำไส้เล็ก

  • D. 

   ลำไส้ใหญ่


 • 4. 
  หน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนคือข้อใด
  • A. 

   กรดอะมิโน

  • B. 

   กรดไขมัน

  • C. 

   คอเลสเตอรอล

  • D. 

   กลูโคส


 • 5. 
  ฟันน้ำนมมีกี่ซี่
  • A. 

   20

  • B. 

   22

  • C. 

   25

  • D. 

   27


 • 6. 
  ต่อมน้ำลายมีกี่คู่
  • A. 

   2 คู่

  • B. 

   3 คู่

  • C. 

   4 คู่

  • D. 

   5 คู่


 • 7. 
  อวัยวะใดทีทำหน้าที่ดูดกลับน้ำ
  • A. 

   ปาก

  • B. 

   หลอดอาหาร

  • C. 

   กระเพาะอาหาร

  • D. 

   ลำไส้ใหญ่


 • 8. 
  เอนไฃม์เป็นสารประเภทใด
  • A. 

   วิตามิน

  • B. 

   โปรตีน

  • C. 

   ไขมัน

  • D. 

   คาร์โบไฮเดรต


 • 9. 
  ฟันของมนุษ์มีกี่ชุด
  • A. 

   1 ชุด

  • B. 

   2 ชุด

  • C. 

   3 ชุด

  • D. 

   4 ชุด


 • 10. 
  ลำไส้เล็กมีกี่ส่วน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.