แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

4  I  By Samorn
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำในข้อใดเป็นคำในมาตราแม่กม
1.
2.
3.
4.
2.  คำว่า  นก  ประสมด้วยสระอะไร
1.
2.
3.
4.
3.  ใบบัว  ใบโบก  เป็นสัตว์ชนิดใด
1.
2.
3.
4.
4.  ใครหาอ้อยมาให้ใบบัและใบโบกกิน
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz