แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

4  I  By Samorn
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  คำในข้อใดเป็นคำในมาตราแม่กม
  • A. 

   แม่นม

  • B. 

   แม่น้ำ

  • C. 

   ผักขม

  • D. 

   ม้าวิ่ง


 • 2. 
  คำว่า  นก  ประสมด้วยสระอะไร
  • A. 

   สระ เอ

  • B. 

   สระ โอะ

  • C. 

   สระ อี

  • D. 

   สระ อัว


 • 3. 
  ใบบัว  ใบโบก  เป็นสัตว์ชนิดใด
  • A. 

   ไก่

  • B. 

   เป็ด

  • C. 

   ช้าง

  • D. 

   นก


 • 4. 
  ใครหาอ้อยมาให้ใบบัและใบโบกกิน
  • A. 

   พ่อ

  • B. 

   แม่

  • C. 

   ภูผา

  • D. 

   เด็กเด็ก


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.