แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์

4  I  By Ketsaraporn
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำบอกช่วงเวลาในข้อใดกินระยะเวลานานที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  "วันที่  14  กุมภาพันธ์  2553"  เป็นรูปแบบการบอกเวลาประเภทใด
1.
2.
3.
4.
3.  จากภาพ  เป็นภาพในประวัติศาสตร์สมัยใด
1.
2.
3.
4.
4.  "ชวด  ฉลู  ชาล  เถาะ ..."  ปีใดเป็นปีต่อไป
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz