แบบทดสอบวิชาประวัติศาสตร์

4  I  By Ketsaraporn
Please take the quiz to rate it.

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำบอกช่วงเวลาในข้อใดกินระยะเวลานานที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  "วันที่  14  กุมภาพันธ์  2553"  เป็นรูปแบบการบอกเวลาประเภทใด
1.
2.
3.
4.
3.  จากภาพ  เป็นภาพในประวัติศาสตร์สมัยใด
1.
2.
3.
4.
4.  "ชวด  ฉลู  ชาล  เถาะ ..."  ปีใดเป็นปีต่อไป
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.