แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ชั้นป.6

6 Questions  I  By Wilai on July 23, 2010
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การแยกสารละลายแยกโดยวิธีใดง่ายที่สุด
A.
B.
C.
D.
2.  อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารที่เกิดการย่อยอาหารมากที่สุด                           
A.
B.
C.
D.
3.  เกณฑ์ในการจำแนกพืชออกเป็นพืชมีดอกและพืชไร้ดอกใช้อะไรเป็นเกณฑ์
A.
B.
C.
D.
4.  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลได้แก่สัตว์ในขอใด
A.
B.
C.
D.
E.
5.  เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในข้าวบดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
A.
B.
C.
D.
6.  พืชทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไร
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz