แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ชั้นป.6

6  I  By Wilai
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ชั้นป.6
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  การแยกสารละลายแยกโดยวิธีใดง่ายที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารที่เกิดการย่อยอาหารมากที่สุด                           
1.
2.
3.
4.
3.  เกณฑ์ในการจำแนกพืชออกเป็นพืชมีดอกและพืชไร้ดอกใช้อะไรเป็นเกณฑ์
1.
2.
3.
4.
4.  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลได้แก่สัตว์ในขอใด
1.
2.
3.
4.
5.
5.  เมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงในข้าวบดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
1.
2.
3.
4.
6.  พืชทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.