แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

5  I  By Small
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
ให้คลิ๊กเลือกคำตอบที่ถู ต้องที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  12.35 + 18.65 มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   31.00

  • B. 

   30.90

  • C. 

   30.00

  • D. 

   29.30


 • 2. 
  28.75 + 24.93 มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   53.68

  • B. 

   537.20

  • C. 

   5.372

  • D. 

   5372.00


 • 3. 
  1.23 x 0.5 มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   615

  • B. 

   61.15

  • C. 

   6.15

  • D. 

   0.615


 • 4. 
  31.8 - 16.28 มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   1.552

  • B. 

   15.52

  • C. 

   155.20

  • D. 

   1552.0


 • 5. 
  8.63 + 20 + 4.59 มีค่าเท่ากับข้อใด
  • A. 

   13.42

  • B. 

   33.22

  • C. 

   18.56

  • D. 

   12.79


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.