แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5  I  By Thanu
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.ข้อใดหมายถึงตอนเช้า
1.
2.
3.
4.
2.  2.ลูกยางจะเดินทางไปไหน?
1.
2.
3.
4.
3.  3.สิ่งที่ทำให้ลูกยางเดินทางได้คืออะไร?
1.
2.
3.
4.
4.  4.ลูกยางลูกสุดท้ายตกลงที่ใด?
1.
2.
3.
4.
5.  5.ข้อคิดในเรื่องนี้คือข้อใด?
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.