แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5 Questions  I  By Thanu on July 28, 2010
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.ข้อใดหมายถึงตอนเช้า
A.
B.
C.
D.
2.  2.ลูกยางจะเดินทางไปไหน?
A.
B.
C.
D.
3.  3.สิ่งที่ทำให้ลูกยางเดินทางได้คืออะไร?
A.
B.
C.
D.
4.  4.ลูกยางลูกสุดท้ายตกลงที่ใด?
A.
B.
C.
D.
5.  5.ข้อคิดในเรื่องนี้คือข้อใด?
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz