แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

5  I  By Thanu
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  1.ข้อใดหมายถึงตอนเช้า
  • A. 

   ตั๊กแตนเกาะกินน้ำค้างบนยอดหญ้า

  • B. 

   แสงแดดที่แผดเผา

  • C. 

   นกบินกลับรัง

  • D. 

   แสงแดดสาดส่องเข้าทางหน้าต่าง


 • 2. 
  2.ลูกยางจะเดินทางไปไหน?
  • A. 

   ไปตามความพอใจของตนเอง

  • B. 

   แล้วแต่ผู้ที่จะพาไป

  • C. 

   ไปกับเพื่อน ๆ

  • D. 

   ไปกับแม่


 • 3. 
  3.สิ่งที่ทำให้ลูกยางเดินทางได้คืออะไร?
  • A. 

   ดิน

  • B. 

   น้ำ

  • C. 

   ลม

  • D. 

   สัตว์


 • 4. 
  4.ลูกยางลูกสุดท้ายตกลงที่ใด?
  • A. 

   ใกล้ ๆแม่

  • B. 

   ตกลงในน้ำ

  • C. 

   ตกลงข้างถนน

  • D. 

   ตกลงในป่าทึบ


 • 5. 
  5.ข้อคิดในเรื่องนี้คือข้อใด?
  • A. 

   ความขยัน

  • B. 

   ความอดทน

  • C. 

   ความกตัญญู

  • D. 

   ความซื่อสัตย์


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.