แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2

5  I  By Bool
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2
นักเรียนเลือกคำตอบที่ถู ที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   1.   ค   เป็นอักษร อะไร
1.
2.
3.
2.  2.  นักเรียนตื่นแต่เช้าอาบนำแต่งตัวไปโร....เรียน  พยัญชนะที่หายไปคือ
1.
2.
3.
3.    3.  กง   คง    มง   จง   เป็นการสะกดคำในมาตรแม่  อะไร
1.
2.
3.
4.  4.  นักเรียน   มาโรงเรียน    คำว่านัก  เป็นการสะกดในสระเสียงอะไร
1.
2.
3.
5.  5.   นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง     ไม้หันอากาศ   มาจากสระอะไร
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.