แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2

5  I  By Bool
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2
นักเรียนเลือกคำตอบที่ถู ที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
   1.   ค   เป็นอักษร อะไร
  • A. 

   สูง

  • B. 

   กลาง

  • C. 

   ตำ


 • 2. 
  2.  นักเรียนตื่นแต่เช้าอาบนำแต่งตัวไปโร....เรียน  พยัญชนะที่หายไปคือ
  • A. 

  • B. 

  • C. 


 • 3. 
    3.  กง   คง    มง   จง   เป็นการสะกดคำในมาตรแม่  อะไร
  • A. 

   กม

  • B. 

   กน

  • C. 

   กง


 • 4. 
  4.  นักเรียน   มาโรงเรียน    คำว่านัก  เป็นการสะกดในสระเสียงอะไร
  • A. 

   เสียงสั้น

  • B. 

   เสียงยาว

  • C. 

   เสียงกลาง


 • 5. 
  5.   นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง     ไม้หันอากาศ   มาจากสระอะไร
  • A. 

   สระ อา

  • B. 

   สระอะ

  • C. 

   สระอู


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.