แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป.2

5 Questions  I  By Bool on July 24, 2010
นักเรียนเลือกคำตอบที่ถู ที่สุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.   1.   ค   เป็นอักษร อะไร
A.
B.
C.
2.  2.  นักเรียนตื่นแต่เช้าอาบนำแต่งตัวไปโร....เรียน  พยัญชนะที่หายไปคือ
A.
B.
C.
3.    3.  กง   คง    มง   จง   เป็นการสะกดคำในมาตรแม่  อะไร
A.
B.
C.
4.  4.  นักเรียน   มาโรงเรียน    คำว่านัก  เป็นการสะกดในสระเสียงอะไร
A.
B.
C.
5.  5.   นักเรียนโรงเรียนบ้านบึง     ไม้หันอากาศ   มาจากสระอะไร
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz