แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

3  I  By Duangrat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง การย่อยอาหาร

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  1.  การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
  • A. 

   การทำให้อาหารเล็กลง

  • B. 

   การกินอาหาร

  • C. 

   การทำให้อาหารมีขนาดเล็ก

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 2. 
  1. ข้อใดคือทางเดินอาหาร
  • A. 

   ปาก ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

  • B. 

   ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ทวารหนัก

  • C. 

   ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

  • D. 

   ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก


 • 3. 
  3. ที่ปากมีน้ำย่อยชนิดใด
  • A. 

   เปบซิน

  • B. 

   ไลเปส

  • C. 

   อะไมเลส

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.