แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

3  I  By Duangrat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง การย่อยอาหาร

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  1. ข้อใดคือทางเดินอาหาร
1.
2.
3.
4.
3.  3. ที่ปากมีน้ำย่อยชนิดใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.