แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2

3  I  By Duangrat
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 เรื่อง การย่อยอาหาร

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  การย่อยอาหารหมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
2.  1. ข้อใดคือทางเดินอาหาร
1.
2.
3.
4.
3.  3. ที่ปากมีน้ำย่อยชนิดใด
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz