แบบทดสอบวิชาวิทยาศษสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

4  I  By Duangrat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิชาวิทยาศษสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  หน่วยที่เล็กที่สุดของส่งมีชีวิต คือข้อใด 
1.
2.
3.
4.
2.  2.  ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
1.
2.
3.
4.
3.  3.  ส่วนใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ทั้งหมด
1.
2.
3.
4.
4.  4.  ส่วนใดของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.