แบบทดสอบวิชาวิทยาศษสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

4 Questions  I  By Duangrat on July 17, 2010
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  หน่วยที่เล็กที่สุดของส่งมีชีวิต คือข้อใด 
A.
B.
C.
D.
2.  2.  ส่วนประกอบใดของเซลล์ที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสาร
A.
B.
C.
D.
3.  3.  ส่วนใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ทั้งหมด
A.
B.
C.
D.
4.  4.  ส่วนใดของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz