นักฟุตบอลคนต่อไปนี้ชื่ออะไรบ้าง?

10  I  By Tikus38
Please take the quiz to rate it.

 ?
เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวั ไม่จำกัดอายุ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  • A. 

   กาก้า

  • B. 

   แรมพาด

  • C. 

   แบคแฮม


 • 2. 

  • A. 

   แบคแฮม

  • B. 

   เจอราด

  • C. 

   แรมพาด


 • 3. 

  • A. 

   แบคแฮม

  • B. 

   แรมพาด

  • C. 

   โลนันโด้


 • 4. 

  • A. 

   แรมพาด

  • B. 

   กิ๊ก

  • C. 

   แบคแฮม


 • 5. 

  • A. 

   รูนี่

  • B. 

   แรมพาด

  • C. 

   แบคแฮม


 • 6. 

  • A. 

   แบคแฮม

  • B. 

   รูนี่

  • C. 

   แรมพาด


 • 7. 

  • A. 

   แรมพาด

  • B. 

   แบคแฮม

  • C. 

   รูนี่


 • 8. 

  • A. 

   แรมพาด

  • B. 

   แบคแฮม

  • C. 

   โอเว่น


 • 9. 

  • A. 

   แบคแฮม

  • B. 

   โอเว่น

  • C. 

   ไรฟินลิป


 • 10. 

  • A. 

   พอลสโคว

  • B. 

   แบคแฮม

  • C. 

   ไรฟินลิป


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.