แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา

5  I  By Patomin
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
ทำทุกข้อ

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สิ่งมีชีวิตคืออะไร
1.
2.
3.
4.
2.  ความหมายของสสารข้อใดถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
3.  การเปล่งเสียงออกมาทำให้น้ำในอ่างกระเพื่อมได้ ข้อใดเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
4.  การที่แสงส่องผ่านเลนส์แล้วทำให้กระดาษไหม้เกิดจาการทดลองปรากฏการณ์ใดของแสง
1.
2.
3.
4.
5.  การเกิดปรากฏการณ์ฝนตกเกิดจากปรากฏการณ์ใดของธรรมชาติ
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.