แบบฝึกอนุบาล

5 Questions  I  By Sumlee050903
ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  ข้อใดจัดอยู่ในประเภทเดี่ยว
A.
B.
C.
2.  2. สัตว์อะไรต่อนี้มีสี่ขา
A.
B.
C.
3.  3.สัตว์อะไรใหญ่ที่สุด
A.
B.
C.
4.  4.สัตว์อะไรเล็กที่สุด
A.
B.
C.
5.  5.สัตว์อะไรมีขาสองขา
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!