แบบทดสอบความรูทั่วไป

10 Questions  I  By Sawongpat on July 19, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  กาเอ๋ยกาบินมาอย่างไร
A.
B.
C.
2.  ใบโบกใบบัวเป็นสัตว์อะไร
A.
B.
C.
3.  ภูผาเป็นอะไร
A.
B.
C.
4.  ช้างกินอะไร
A.
B.
C.
5.  16 + 5=
A.
B.
C.
6.  ศาสนาประจำประเทศไทย
A.
B.
C.
7.  แปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง
A.
B.
C.
8.  กีฬาประจำชาติไทยคือกีฬาอะไร
A.
B.
C.
9.  จังหวัดศรีสะเกษอย่ภาคของประเทสไทย
A.
B.
C.
10.  10 +15 =
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade