แบบทดสอบความรูทั่วไป

10  I  By Sawongpat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบความรูทั่วไป
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  กาเอ๋ยกาบินมาอย่างไร
  • A. 

   ยำยำ

  • B. 

   ม่าม่า

  • C. 

   ไวไว


 • 2. 
  ใบโบกใบบัวเป็นสัตว์อะไร
  • A. 

   วัว

  • B. 

   ช้าง

  • C. 

   ควาย


 • 3. 
  ภูผาเป็นอะไร
  • A. 

   คน

  • B. 

   นก

  • C. 

   ช้าง


 • 4. 
  ช้างกินอะไร
  • A. 

   อ้อย

  • B. 

   กล้วย

  • C. 

   ถูกทั้งสองข้อ


 • 5. 
  16 + 5=
  • A. 

   11

  • B. 

   21

  • C. 

   20


 • 6. 
  ศาสนาประจำประเทศไทย
  • A. 

   อิสลาม

  • B. 

   พุทธ

  • C. 

   คริสต์


 • 7. 
  แปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง
  • A. 

   1 ครั้ง

  • B. 

   2 ครั้ง

  • C. 

   3 ครั้ง


 • 8. 
  กีฬาประจำชาติไทยคือกีฬาอะไร
  • A. 

   มวยไทย

  • B. 

   ฟุตบอล

  • C. 

   วอลเลย์บอล


 • 9. 
  จังหวัดศรีสะเกษอย่ภาคของประเทสไทย
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ใต้

  • C. 

   อีสาน


 • 10. 
  10 +15 =
  • A. 

   10

  • B. 

   15

  • C. 

   25


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.