แบบทดสอบความรูทั่วไป

10  I  By Sawongpat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบความรูทั่วไป
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  กาเอ๋ยกาบินมาอย่างไร
1.
2.
3.
2.  ใบโบกใบบัวเป็นสัตว์อะไร
1.
2.
3.
3.  ภูผาเป็นอะไร
1.
2.
3.
4.  ช้างกินอะไร
1.
2.
3.
5.  16 + 5=
1.
2.
3.
6.  ศาสนาประจำประเทศไทย
1.
2.
3.
7.  แปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง
1.
2.
3.
8.  กีฬาประจำชาติไทยคือกีฬาอะไร
1.
2.
3.
9.  จังหวัดศรีสะเกษอย่ภาคของประเทสไทย
1.
2.
3.
10.  10 +15 =
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.