แบบทดสอบภาษาไทย

10 Questions  I  By Jutamas21 on July 19, 2010
คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ผลไม้ชนิดใดมีผิวขรุขยะ
A.
B.
C.
2.  ผลไม้อะไรมีรสเปรี้ยว
A.
B.
C.
3.  ผลไม้อะไรมีเปลือกสีส้ม
A.
B.
C.
4.  ผลไม้อะไรมีเมล็ดสีดำ
A.
B.
C.
5.  ผลไม้อะไรมีเปลือกหนา
A.
B.
C.
6.  ดอกไม้ชนิดใดมีกลิ่นหอม
A.
B.
C.
7.  ดอกไม้ชนิดใดมีสีเหลือง
A.
B.
C.
8.  ดอกไม้ชนิดใดที่มีสีต่างจากพวก
A.
B.
C.
9.  ดอกไม้ชนิดใดที่มีกลิ่นเหม็น
A.
B.
C.
10.  ดอกไม้ชนิดใดที่เป็นสัญลักษณฺ์แทนวันแม่
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade