แบบทดสอบการคูณ

10 Questions  I  By Toeynaka on July 17, 2010
   คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  ข้อใดเป็นผลคูณของ  600 x 187
A.
B.
C.
D.
2.  2.  45  x  52  มีค่าเท่ากับเท่าใด  
A.
B.
C.
D.
3.  3.  มีหนังสือจำนวน  50  เล่ม  นำไปขายเล่มละ  150 บาท  จะได้เงินจากการขายหนังสือกี่บาท
A.
B.
C.
D.
4.  4. บัตรเข้ามชมภาพยนตร์ราคาใบละ 125 บาท ถ้ามีผู้เข้าชม 40 คน จะได้รับเงินจากการขายบัตรกี่บาท
A.
B.
C.
D.
5.  5.   มีสาลี่อยู่ 1,580 ลัง แต่ละลังบรรจุสาลี่  9  ผล รวมมีสาลี่ทั้งหมดกี่ผล
A.
B.
C.
D.
6.  6.  แก้ว 1 ลัง มีแก้ว 84 ใบ แก้ว 18 ลัง มีกี่ใบ
A.
B.
C.
D.
7.  7.  ร้านอาหารแห่งหนึ่งขายข้าวได้วันละ 250 บาท ขายข้าว 3 สัปดาห์ร้านอาหารจะได้เงินเท่าไร    
A.
B.
C.
D.
8.  8.   68 × 22 =  ( 68 ×  ......... ) + ( 68 × 2 )            
A.
B.
C.
D.
9.  9.  ข้อใดเป็นสมบัติการสลับที่การคูณ                                                            
A.
B.
C.
D.
10.  10.  ข้อใดเป็นสมบัติการแจกแจง                                                              
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade