แบบทดสอบการคูณ

10  I  By Toeynaka
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบการคูณ
   คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบ ดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.  ข้อใดเป็นผลคูณของ  600 x 187
1.
2.
3.
4.
2.  2.  45  x  52  มีค่าเท่ากับเท่าใด  
1.
2.
3.
4.
3.  3.  มีหนังสือจำนวน  50  เล่ม  นำไปขายเล่มละ  150 บาท  จะได้เงินจากการขายหนังสือกี่บาท
1.
2.
3.
4.
4.  4. บัตรเข้ามชมภาพยนตร์ราคาใบละ 125 บาท ถ้ามีผู้เข้าชม 40 คน จะได้รับเงินจากการขายบัตรกี่บาท
1.
2.
3.
4.
5.  5.   มีสาลี่อยู่ 1,580 ลัง แต่ละลังบรรจุสาลี่  9  ผล รวมมีสาลี่ทั้งหมดกี่ผล
1.
2.
3.
4.
6.  6.  แก้ว 1 ลัง มีแก้ว 84 ใบ แก้ว 18 ลัง มีกี่ใบ
1.
2.
3.
4.
7.  7.  ร้านอาหารแห่งหนึ่งขายข้าวได้วันละ 250 บาท ขายข้าว 3 สัปดาห์ร้านอาหารจะได้เงินเท่าไร    
1.
2.
3.
4.
8.  8.   68 × 22 =  ( 68 ×  ......... ) + ( 68 × 2 )            
1.
2.
3.
4.
9.  9.  ข้อใดเป็นสมบัติการสลับที่การคูณ                                                            
1.
2.
3.
4.
10.  10.  ข้อใดเป็นสมบัติการแจกแจง                                                              
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.