แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด

5  I  By Chongkolnee
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  คำว่า  เสีย  อยู่ในมาตราใด
  • A. 

   แม่ กง

  • B. 

   แม่ กม

  • C. 

   แม่ ก กา


 • 2. 
  แมว  สะกดด้วยมาตราใด
  • A. 

   แม่ ก กา

  • B. 

   แม่ เกอว

  • C. 

   แม่ แม่กม


 • 3. 
  "นกจิกหนอน"  สะกดด้วยมาตราใด
  • A. 

   แม่ กก - กน

  • B. 

   แม่ กน - กง

  • C. 

   แม่ กง - กน


 • 4. 
  ประโยค  "ตูมตามกินกุ้งเต้นกับคุณพ่อ"  มีตัวสะกดกี่มาตรา 
  • A. 

   3 มาตรา

  • B. 

   4 มาตรา

  • C. 

   5 มาตรา


 • 5. 
  ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   แม่ กง มี ง สะกด

  • B. 

   แม่ กม มี ม สะกด

  • C. 

   แม่ เกอว มี อ และ ว สะกด


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.