แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด

5  I  By Chongkolnee
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำว่า  เสีย  อยู่ในมาตราใด
1.
2.
3.
2.  แมว  สะกดด้วยมาตราใด
1.
2.
3.
3.  "นกจิกหนอน"  สะกดด้วยมาตราใด
1.
2.
3.
4.  ประโยค  "ตูมตามกินกุ้งเต้นกับคุณพ่อ"  มีตัวสะกดกี่มาตรา 
1.
2.
3.
5.  ข้อใดไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.