แบบทดสอบเรื่องมาตราตัวสะกด

5 Questions  I  By Chongkolnee on July 16, 2010
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำว่า  เสีย  อยู่ในมาตราใด
A.
B.
C.
2.  แมว  สะกดด้วยมาตราใด
A.
B.
C.
3.  "นกจิกหนอน"  สะกดด้วยมาตราใด
A.
B.
C.
4.  ประโยค  "ตูมตามกินกุ้งเต้นกับคุณพ่อ"  มีตัวสะกดกี่มาตรา 
A.
B.
C.
5.  ข้อใดไม่ถูกต้อง
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade