แบบทดสอบวัดสมรรถนะครูภาษาไทย

25  I  By Krulerm
Please take the quiz to rate it.

คำแนะนำการทำข้อสอบ1.ป้อนชื่อของคุณครูที่ Your Name2.เริ่มทำข้อสอบ คลิกที่ StartQuize3.ทำเสร็จแล้ว คลิกที่ Submit My Answer

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ประโยคในข้อใดมีสมุหนาม
  • A. 

   เบิร์ดชอบดูรายการทศกัณฐ์เด็ก

  • B. 

   ตี๋เรียนเก่งกว่าพี่ๆ น้องๆ

  • C. 

   อ้อน เกวลินเป็นนักแสดง

  • D. 

   ทหาร 3 เหล่าทัพ กำลังซ้อมสวนสนาม

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 2. 
  คำว่าใครในข้อใดเป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจง
  • A. 

   ใครๆ ก็ไม่รักผม

  • B. 

   ใครโกหก ยกมือขึ้น

  • C. 

   จุ๊บแจง มากับใครน่ะ

  • D. 

   ฉันไม่อยู่ ไม่รู้ใครโทรฯ มาหา

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 3. 
  ข้อใดมีกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์
  • A. 

   จอย รับประทานข้าวหรือยัง

  • B. 

   แนน ทำไมต้องร้องไห้

  • C. 

   โอม ทำข้อสอบได้ไหม

  • D. 

   พ่อ ซื้อยามาให้ลูกด้วย

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 4. 
  "พ่อแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง...................ลูก" ควรเติมคำบุพบทใดลงในช่องว่าง
  • A. 

   ให้

  • B. 

   กับ

  • C. 

   เพื่อ

  • D. 

   แด่

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 5. 
  กรุงเอเธนส์อยู่ไกล” คำที่ขีดเส้นใต้เป็น คำวิเศษณ์ประกอบคำใด
  • A. 

   ประกอบคำกริยา

  • B. 

   ประกอบคำนาม

  • C. 

   ประกอบสรรพนาม

  • D. 

   ประกอบวิเศษณ์

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ประโยคขอร้อง
  • A. 

   โปรดเตรียมเงินให้พอดีจ่าย

  • B. 

   นอนเสีย ไม่ต้องพูดแล้ว

  • C. 

   กรุณาต่อแถว เวลาซื้ออาหาร

  • D. 

   วานหยิบจานให้แม่หน่อย

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 7. 
  “ผู้หญิงผู้ชายใครอายุยืนกว่ากัน”ควรเป็นลักษณะใดของการโต้วาที
  • A. 

   ผู้โต้วาที

  • B. 

   ญัตติ

  • C. 

   สรุปผลการตัดสินใจ

  • D. 

   กรรมการตัดสินใจ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 8. 
    “ไหนบอกครูซิว่า เธอจะเป็นนักกีฬา______นักดนตรี” ควรเลือกเติมคำใดลงในช่องว่าง
  • A. 

   และ

  • B. 

   หรือ

  • C. 

   กัน

  • D. 

   แต่

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 9. 
  ภาษาโฆษณาไม่ควรเป็นข้อใด
  • A. 

   คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3

  • B. 

   เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

  • C. 

   ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่

  • D. 

   จับเสือใส่ถังพลังสูง

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 10. 
  คำจำกัดความที่สำคัญของ “อาขยาน” คือข้อใด
  • A. 

   บทร้อยกรอง

  • B. 

   บทกล่อมลูก

  • C. 

   บทท่องจำ

  • D. 

   บทละคร

  • E. 

   ถูกทุกข้อ


 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน
  • A. 

   ให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง และเห็นความงดงามของภาษา

  • B. 

   ให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้ง ภาคภูมิใจในความสามารถของกวีไทย

  • C. 

   เป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรมและคติธรรมแก่เยาวชน

  • D. 

   ทำให้มีจินตนาการ เห็นภาพพจน์ของบทท่องจำ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ


 • 12. 
  คำหรือข้อความที่ยังไม่จบ เราควรเขียนเครื่องหมายวรรคตอนใดต่อท้าย
  • A. 

   สัญประกาศ

  • B. 

   มหัพภาค

  • C. 

   ไปยาลน้อย

  • D. 

   บุพสัญญา

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 13. 
  นักเรียนคิดว่า สำนวนในข้อใดไม่ใช่สำนวนเปรียบเทียบ
  • A. 

   แพะรับบาป

  • B. 

   ฉกชิงวิ่งราว

  • C. 

   ผักชีโรยหน้า

  • D. 

   เกลือจิ้มเกลือ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 14. 
  “ให้เจ้าเป็น..........เด็กดี ให้เจ้ามี..........พลังให้เจ้าเป็น...........ความหวังของแม่ต่อไป”บทเพลงนี้ ควรเป็นโวหารประเภทใด
  • A. 

   พรรณนาโวหาร

  • B. 

   บรรยายโวหาร

  • C. 

   สาธกโวหาร

  • D. 

   เทศนาโวหาร

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 15. 
  ข้อใดควรเป็นคำจำกัดความของ “บทความ”
  • A. 

   การเขียนที่มีเนื้อหาสาระและให้ข้อคิดแก่ผู้อื่น

  • B. 

   การเขียนแบ่งเป็น 3 ย่อหน้าคือ คำนำเนื้อเรื่อง สรุป

  • C. 

   การเขียนต้องมีแบบแผน มีคำครุ ลหุ

  • D. 

   การเขียนมีตัวละคร ตัวเอกของเรื่องและจบแบบมีความสุข

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 16. 
  ประโยคในข้อใดไม่มีคำบอกท่าทีในประโยค
  • A. 

   ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ จะกินไหม

  • B. 

   แม่จะไปต่างจังหวัด ลูกอยากได้อะไรล่ะ

  • C. 

   ตั้งใจเรียนสิ จะได้เกรดดีๆ

  • D. 

   จะรีบไปไหนล่ะ ฉันอุตส่าห์มาหาเธอถึงที่นี่เชียวนะ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 17. 
  การพูดแบบแนะนำตัวเอง ควรเป็นข้อใด
  • A. 

   แจน เราอยากรู้จักโตจังเลย

  • B. 

   สวัสดีครับ ผมชื่อโตครับ

  • C. 

   สวัสดีครับ คุณสบายดีหรือ

  • D. 

   ไม่ค่อยสบายหรอก เป็นหวัด

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 18. 
  การเขียนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งผู้เขียนควรทำอย่างไรก่อนข้ออื่น
  • A. 

   ต้องอ่านเรื่องหรือฟังเรื่องโดยตลอด

  • B. 

   หาคุณค่าและข้อคิดของเรื่องว่ามีหรือไม่

  • C. 

   เนื้อเรื่องมีเหตุผลเหมาะสมเพียงใด

  • D. 

   ใช้ภาษาที่ง่าย น่าอ่าน น่าสนใจ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 19. 
  คำในข้อใดสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดทุกคำ
  • A. 

   สหรัฐ , อาหรับ

  • B. 

   สมพิศ ,โสภิณ

  • C. 

   แคทลียา ,พุดพิชญา

  • D. 

   มือกาว ,คัดเลือก

  • E. 

   ถูกทุกข้อ


 • 20. 
  พยางค์ใดไม่เป็นคำ
  • A. 

   ปะ

  • B. 

   จะ

  • C. 

   งะ

  • D. 

   กะ

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 21. 
  ข้อใดไม่ใช่ประโยค
  • A. 

   ฉันไม่ชอบหน้าร้อน

  • B. 

   เธอขายของอยู่ที่ตลาด

  • C. 

   นกหลายหลากชนิด

  • D. 

   อาแป๊ะขายก๋วยเตี๋ยวเรือ

  • E. 

   ถูกทุกข้อ


 • 22. 
  เสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเรียกว่าอะไร
  • A. 

   คำ

  • B. 

   พยางค์

  • C. 

   วลี

  • D. 

   ประโยค

  • E. 

   ถูกทุกข้อ


 • 23. 
  “ทั้งหมดยืนตรง” คำว่า “ตรง” ขยายคำใด
  • A. 

   คำนาม

  • B. 

   คำวิเศษณ์

  • C. 

   คำกริยา

  • D. 

   คำบุพบท

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 24. 
  “ พูดไม่ออกเหมือน........... ”
  • A. 

   น้ำท่วมปาก

  • B. 

   น้ำนิ่งไหลลึก

  • C. 

   น้ำตาตกใน

  • D. 

   น้ำท่วมทุ่ง

  • E. 

   ผิดหมดทุกข้อ


 • 25. 
  ข้อใดเรียงคำตามลำดับพจนานุกรม ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ขมิ้น ขโมย ขมับ

  • B. 

   บุหรง บุหรี่ บุหลัน

  • C. 

   ละเมิด ละเมียด ละมุน

  • D. 

   บรรลุ บรรยาย บรรเลง

  • E. 

   ถูกทุกข้อ


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.