แบบทดสอบเรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้น ป.4

10  I  By Taweechai_Wisetchat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบเรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้น ป.4
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเ ียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของพืช
1.
2.
3.
4.
2.  เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบใบไม้เป็นเสมือนกับห้องครัว
1.
2.
3.
4.
3.  การสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นเวลาใด
1.
2.
3.
4.
4.  อาหารที่พืชสร้างได้ในครั้งแรกอยู่ในรูปใด
1.
2.
3.
4.
5.  การสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณใด
1.
2.
3.
4.
6.  “ต้นไม้คือเพื่อนชีวิต เจ้าดูดอากาศพิษแทนข้า” จากข้อความนี้ คำว่า อากาศพิษ หมายถึงข้อใด
1.
2.
3.
4.
7.  ต้นไม้นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ไปใช้ในกระบวนการใด
1.
2.
3.
4.
8.  ใบของต้นกระบองเพชรเปลี่ยนเป็นหนามเพราะอะไร
1.
2.
3.
4.
9.  พืชในข้อใดไม่มีการตอบสนองต่อสัมผัส
1.
2.
3.
4.
10.  ตอนกลางวัน เรานั่งใต้ต้นไม้แล้วรู้สึกอากาศสดชื่น เป็นเพราะเหตุใด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.