แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1

5  I  By Suparataor
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1
แบบทดสอบจุดประงสงค์  รายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.1คำชี้แจง  :  จงเลือกตอบคำถามที่ถูกต้ งเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดเป็นจำนวนเต็ม
  • A. 

   1/2

  • B. 

   -12

  • C. 

   0.36

  • D. 

   -3/5


 • 2. 
  ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   (-12)+6=18

  • B. 

   (-25)+(-5)=30

  • C. 

   (-24)+6=-18

  • D. 

   5+(-10)=-15


 • 3. 
  ข้อใด  คือผลลัพธ์ของ  (-15)+14-(-5)
  • A. 

   4

  • B. 

   -4

  • C. 

   6

  • D. 

   -6


 • 4. 
  ข้อใดคือผลลัพธ์ของ  (-45)+(-5)
  • A. 

   40

  • B. 

   -40

  • C. 

   50

  • D. 

   -50


 • 5. 
  ข้อใดเป็นจริง
  • A. 

   -12 มากกว่า 12

  • B. 

   -12 มากกว่า -(-12)

  • C. 

   -12 มากกว่า -11

  • D. 

   -12 มากกว่า -13


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.