แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ภาษาไทย

1 Question  I  By Weewan_chan
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ภาษาไทย
ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงข้อเดีย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดเขียนถูกต้อง
  • A. 

   ดวงจันทร์

  • B. 

   วันจันทน์

  • C. 

   วันศุกย์


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.