แบบทดสอบนาฏศิลป์ ป.4

10  I  By BOONCHAN
Please take the quiz to rate it.

 .4

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  1. นาฏศิลป์ไทย มีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   แข็งกระด้าง

  • B. 

   รวดเร็ว

  • C. 

   อ่อนช้อย

  • D. 

   ขึงขัง


 • 2. 

  2.  จากภาพเป็นนาฏศิลป์ประเภทใด
  • A. 

   รำ

  • B. 

   ระบำ

  • C. 

   ฟ้อน

  • D. 

   โขน


 • 3. 
  3. ข้อใดไม่ใช่นาฏศิลป์ภาคเหนือ
  • A. 

   ฟ้อนเล็บ

  • B. 

   ฟ้อนภูไท

  • C. 

   ฟ้อนเงี้ยว

  • D. 

   ฟ้อนสาวไหม


 • 4. 
  4. การร่ายรำทางภาคเหนือ เราเรียกว่าอะไร
  • A. 

   รำ

  • B. 

   ระบำ

  • C. 

   ฟ้อน

  • D. 

   โขน


 • 5. 

  5.  จากภาพเป็นท่ารำเลียนแบบธรรมชาติข้อใด
  • A. 

   ลมพัด

  • B. 

   นก

  • C. 

   ม้า

  • D. 

   ปลา


 • 6. 

  6. จากภาพเป็นการแต่งกายตามข้อใด
  • A. 

   ตัวพระ

  • B. 

   ตัวนาง

  • C. 

   ตัวลิง

  • D. 

   ตัวยักษ์


 • 7. 

  7. จากภาพ หมายเลขหนึ่ง เรียกว่าอะไร
  • A. 

   อินทรธนู

  • B. 

   ตาบทิศ

  • C. 

   อุบะ

  • D. 

   สะอิ้ง


 • 8. 

  8. จากภาพ หมายเลข 5 เรียกว่าอะไร
  • A. 

   กำไรแผง

  • B. 

   กำไรเท้า

  • C. 

   ตาบทิศ

  • D. 

   ปะวะหล่ำ


 • 9. 
  9. ท่ารำนาฏศิลป์กำเนิดจากสิ่งใด
  • A. 

   การประดิษฐ์ขึ้น

  • B. 

   ท่าเลียนแบบธรรมชาติ

  • C. 

   ท่าสมมุติต่างๆ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 10. 
  10. นาฏศิลป์พื้นเมืองเน้นรูปแบบใดมากที่สุด
  • A. 

   สวยงาม

  • B. 

   สนุกสนาน

  • C. 

   อ่อนช้อย

  • D. 

   ถูกต้องตามหลักนาฏศิลป์


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.