แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

5  I  By Orathaisomying
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.2
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ต้นตระกูลของหินคือหินชนิดใด
  • A. 

   หินชั้นหรือหินตะกอน

  • B. 

   หินอัคนี

  • C. 

   หินแปร

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 2. 
  หินหนืดมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร
  • A. 

   ลาวา

  • B. 

   แมกมา

  • C. 

   ลาวาหรือแมกมา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 3. 
  ลักษณะของหินชั้นหรือหินตะกอนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างไร
  • A. 

   มองเห็นเป็นชั้นๆ

  • B. 

   มีผลึกสังเกตเห็นได้ชัดเจน

  • C. 

   มีสารประสานระหว่างตะกอน

  • D. 

   ข้อ กและค ถูกทุกข้อ


 • 4. 
  ข้อใดเป็นหินชนิดเดียวกัน
  • A. 

   หินแกรนิต หินพัมมิส

  • B. 

   หินพัมมิส หินปูน

  • C. 

   หินปูน หินแกรนิต

  • D. 

   หินไนส์ หินบะซอลต์


 • 5. 
  หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด
  • A. 

   หินปูน

  • B. 

   หินกรวดมน

  • C. 

   หินทราย

  • D. 

   หินลูกรัง


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.