แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

5 Questions  I  By Orathaisomying on July 27, 2010
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ต้นตระกูลของหินคือหินชนิดใด
A.
B.
C.
D.
2.  หินหนืดมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร
A.
B.
C.
D.
3.  ลักษณะของหินชั้นหรือหินตะกอนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างไร
A.
B.
C.
D.
4.  ข้อใดเป็นหินชนิดเดียวกัน
A.
B.
C.
D.
5.  หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz