แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.2

5  I  By Orathaisomying
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ม.2
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ต้นตระกูลของหินคือหินชนิดใด
1.
2.
3.
4.
2.  หินหนืดมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
3.  ลักษณะของหินชั้นหรือหินตะกอนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นอย่างไร
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดเป็นหินชนิดเดียวกัน
1.
2.
3.
4.
5.  หินชนิดใดที่นำมาใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.