แบบทดสอบภาษาไทย ป.1

10  I  By Aroonrat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทย ป.1
ให้นักเรียนกาเครื่องหมา x ทับข้อ ก ข และค ที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเ ียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  คำใดอ่านออกเสียงสระอา
  • A. 

   งู

  • B. 

   ดี

  • C. 

   ตา


 • 2. 
  คำในข้อใดออกเสียงต่างจากพวก
  • A. 

   รูปู

  • B. 

   มาหา

  • C. 

   ตายาย


 • 3. 
  ข้อใดออกเสียงสระอา
  • A. 

   ดารา

  • B. 

   มีดี

  • C. 

   เกเร


 • 4. 
  คำในข้อใดสะกดถูกต้อง
  • A. 

   กอ - อา - กา

  • B. 

   ก - -า - กา

  • C. 

   ก - อา - กา


 • 5. 
  คำในข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  • A. 

   ต - า - ตา

  • B. 

   ตอ - อา - ตา

  • C. 

   ต - อา - ตา


 • 6. 
  ข้อใดอ่านออกเสียงสระอาทั้งหมด
  • A. 

   มีตา

  • B. 

   งาช้าง

  • C. 

   งวงช้า


 • 7. 
  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวก
  • A. 

   กู สู จู

  • B. 

   มา หา ตา

  • C. 

   รู ปู หู


 • 8. 
  คำในข้อใดต่างจากพวก
  • A. 

   ตา

  • B. 

   หา

  • C. 

   สี


 • 9. 
  คำในข้อใดอ่านออกเสียงสระอา
  • A. 

   มอ.- อา - มา

  • B. 

   หอ - อู - หู

  • C. 

   ผอ - อี - ผี


 • 10. 
  คำในข้อใดออกเสียงสระอา
  • A. 

   ดอ - อา - ดา

  • B. 

   สอ - อี - สี

  • C. 

   ตอ - อี - ตี


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.