แบบทดสอบภาษาไทย ป.1

10  I  By Aroonrat
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทย ป.1
ให้นักเรียนกาเครื่องหมา x ทับข้อ ก ข และค ที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเ ียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำใดอ่านออกเสียงสระอา
1.
2.
3.
2.  คำในข้อใดออกเสียงต่างจากพวก
1.
2.
3.
3.  ข้อใดออกเสียงสระอา
1.
2.
3.
4.  คำในข้อใดสะกดถูกต้อง
1.
2.
3.
5.  คำในข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
6.  ข้อใดอ่านออกเสียงสระอาทั้งหมด
1.
2.
3.
7.  ข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากพวก
1.
2.
3.
8.  คำในข้อใดต่างจากพวก
1.
2.
3.
9.  คำในข้อใดอ่านออกเสียงสระอา
1.
2.
3.
10.  คำในข้อใดออกเสียงสระอา
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.