แบบทดสอบภาษาไทย ป.1

5  I  By Waewta25o7
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทย ป.1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดต่อไปนี้สะกดด้วยสระอะ?
  • A. 

   กะ

  • B. 

   ขุ

  • C. 

   งา


 • 2. 
  ข้อใดสะกดด้วยสระอะที่มีตัวสะกด?
  • A. 

   จูง

  • B. 

   จาก

  • C. 

   จัด


 • 3. 
  ใบโบกกับใบตัว แตกต่างกันอย่างไร?
  • A. 

   ใบบัวมีงา

  • B. 

   ใบโบกมีงา

  • C. 

   ใบโบกและใบบัวมีหู


 • 4. 
  ข้อใดต่อไปนี้แจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง?
  • A. 

   กอ- เอ -เก อ่านว่า เก

  • B. 

   ขอ-เอ-เข อ่านว่า เร

  • C. 

   จอ - อา - จา อ่านว่า มา


 • 5. 
  คำว่า กิน  มีส่วนประกอบด้วยอักษรกี่ส่วน?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.