แบบทดสอบภาษาไทย ป.1

5  I  By Waewta25o7
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดต่อไปนี้สะกดด้วยสระอะ?
1.
2.
3.
2.  ข้อใดสะกดด้วยสระอะที่มีตัวสะกด?
1.
2.
3.
3.  ใบโบกกับใบตัว แตกต่างกันอย่างไร?
1.
2.
3.
4.  ข้อใดต่อไปนี้แจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง?
1.
2.
3.
5.  คำว่า กิน  มีส่วนประกอบด้วยอักษรกี่ส่วน?
1.
2.
3.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz