แบบทดสอบภาษาไทยเรื่อง พยัญชนะไทย

10  I  By Sayamon
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทยเรื่อง   พยัญชนะไทย
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  พยัญชนะไทยมี่ทั้งหมดกี่ตัว
1.
2.
3.
2.  พยัญชนะตัวที่๔คือตัวอะไร
1.
2.
3.
3.  อักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัว
1.
2.
3.
4.  อักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว
1.
2.
3.
5.  อักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัว
1.
2.
3.
6.  พยัญชนะไทยแบ่งเป็นกี่หมุ่
1.
2.
3.
7.  อักษรกลางผันได้กี่เสียง
1.
2.
3.
8.  อักษรสูงผันได้กี่เสียง
1.
2.
3.
9.  ฉ  จัดอยู่ในอักษรหมู่ใด
1.
2.
3.
10.  น  เป็นอักษรหมู่ใด
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.