แบบทดสอบภาษาไทยเรื่อง พยัญชนะไทย

10  I  By Sayamon
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทยเรื่อง  พยัญชนะไทย
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  พยัญชนะไทยมี่ทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   ๔๓ ตัว

  • B. 

   ๔๔ ตัว

  • C. 

   ๔๕ ตัว


 • 2. 
  พยัญชนะตัวที่๔คือตัวอะไร
  • A. 

  • B. 

  • C. 


 • 3. 
  อักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   ๘ ตัว

  • B. 

   ๙ ตัว

  • C. 

   ๑๐ ตัว


 • 4. 
  อักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   ๑๑ ตัว

  • B. 

   ๑๒ ตัว

  • C. 

   ๑๓ ตัว


 • 5. 
  อักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัว
  • A. 

   ๒๓ ตัว

  • B. 

   ๒๔ ตัว

  • C. 

   ๒๕ ตัว


 • 6. 
  พยัญชนะไทยแบ่งเป็นกี่หมุ่
  • A. 

   ๒ หมู่

  • B. 

   ๓ หมู่

  • C. 

   ๔ หมู่


 • 7. 
  อักษรกลางผันได้กี่เสียง
  • A. 

   ๔ เสียง

  • B. 

   ๕ เสียง

  • C. 

   ๖ เสียง


 • 8. 
  อักษรสูงผันได้กี่เสียง
  • A. 

   ๓ เสียง

  • B. 

   ๔ เสียง

  • C. 

   ๕ เสียง


 • 9. 
  ฉ  จัดอยู่ในอักษรหมู่ใด
  • A. 

   อักษรต่ำ

  • B. 

   อักษรกลาง

  • C. 

   อักษรสูง


 • 10. 
  น  เป็นอักษรหมู่ใด
  • A. 

   อักษรกลาง

  • B. 

   อักษรต่ำ

  • C. 

   อักษรสูง


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.