แบบทดสอบภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย

14  I  By Waychanigar
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบภาษาไทย  เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดมีคำนามบอกหมวดหมู่
1.
2.
3.
4.
2.  ข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
3.  ข้อใด ไม่มี อาการนาม
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดมีคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ถูกกล่าวถึง
1.
2.
3.
4.
5.  คำว่า "ใคร" ในข้อใดเป็นสรรพนามใช้ถาม
1.
2.
3.
4.
6.  ข้อใดมีอกรรมกริยา
1.
2.
3.
4.
7.  คำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดในข้อใดเป็นคำวิเศษณ์ขยายนาม
1.
2.
3.
4.
8.  คำสันธานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมในช่องว่าง "ละครเรื่องนี้ ……… คนเล่น ………… คนดูต่างสนุกสนานพอ ๆ กัน"
1.
2.
3.
4.
9.  คำสันธานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมในช่องว่าง "แสนเป็นนักมวย …… เบิร์ดเป็นนักร้อง"
1.
2.
3.
4.
10.  คำอุทานในข้อใดเหมาะสมที่จะนำมาเติมหน้าข้อความ " ………….. ใครมาทำห้องเรียนสกปรกอีกแล้ว"
1.
2.
3.
4.
11.  บ้านของฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน  คำว่า "ใกล้"  ใน   ประโยค  เป็นคำชนิดใด
1.
2.
3.
4.
12.  ผมต้องการพูดกับเขา  แต่เขาไม่ยอมพูดกับ ผม  คำว่า "แต่"  ในประโยค  เป็นคำชนิดใด
1.
2.
3.
4.
13.  ประโยคในข้อใดมีคำอุทาน
1.
2.
3.
4.
14.  ชนิดของคำมีกี่ชนิด
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.