แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

5 Questions  I  By Jeab on July 22, 2010
ให้นักเรียนคลิกเลือกคำต บที่ถูกต้องที่สุด

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดต่อไปนี้เป็น หน่วยรับข้อมูล ในคอมพิวเตอร์
A.
B.
C.
D.
E.
2.  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เป็นทั้งหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
A.
B.
C.
D.
E.
3.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมองของคอมพิวเตอร์
A.
B.
C.
D.
E.
4.  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เมื่อไม่มีไฟหล่อเลี้ยงข้อมูลที่เก็บไว้จะหายทันที
A.
B.
C.
D.
E.
5.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของ ลำโพง
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz