แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

5  I  By Jeab
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้นักเรียนคลิกเลือกคำต บที่ถูกต้องที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดต่อไปนี้เป็น หน่วยรับข้อมูล ในคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
2.  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เป็นทั้งหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
3.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมองของคอมพิวเตอร์
1.
2.
3.
4.
5.
4.  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เมื่อไม่มีไฟหล่อเลี้ยงข้อมูลที่เก็บไว้จะหายทันที
1.
2.
3.
4.
5.
5.  ข้อใดเป็นหน้าที่ของ ลำโพง
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.