แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

5  I  By Jeab
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้นักเรียนคลิกเลือกคำต บที่ถูกต้องที่สุด

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็น หน่วยรับข้อมูล ในคอมพิวเตอร์
  • A. 

   เครื่องพิมพ์

  • B. 

   ลำโพง

  • C. 

   เมาส์

  • D. 

   ซีพียู

  • E. 

   จอภาพ


 • 2. 
  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เป็นทั้งหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล
  • A. 

   จอภาพ

  • B. 

   เครื่องพิมพ์

  • C. 

   สแกนเนอร์

  • D. 

   เครื่องอ่านบาร์โคด

  • E. 

   มอนิเตอร์แบบสัมผัส


 • 3. 
  ข้อใดต่อไปนี้เป็นสมองของคอมพิวเตอร์
  • A. 

   แรม

  • B. 

   รอม

  • C. 

   ฮาร์ดดิสก์

  • D. 

   หน่วยประมวลผลกลาง

  • E. 

   ถูกทุกข้อ


 • 4. 
  อุปกรณ์ใดต่อไปนี้เมื่อไม่มีไฟหล่อเลี้ยงข้อมูลที่เก็บไว้จะหายทันที
  • A. 

   รอม

  • B. 

   แรม

  • C. 

   ฮาร์ดิสก์

  • D. 

   เฟลชไดรฟ์

  • E. 

   แผ่นซีดี


 • 5. 
  ข้อใดเป็นหน้าที่ของ ลำโพง
  • A. 

   นำเข้าข้อมูล

  • B. 

   แสดงผลภาพ

  • C. 

   แสดงผลเสียง

  • D. 

   เก็บข้อมูล

  • E. 

   แสดงผลภาพเคลื่อนไหว


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.