แบบทดสอบ ภาษาไทย

10  I  By Buddaa
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบ ภาษาไทย
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดมีคำที่มีสียงพยัญชนะท้ายเป็น  แม่  กด  ทุกคำ
  • A. 

   ศาสน์ ปราศ ดวล

  • B. 

   มิตร ถวิล วัฒน์

  • C. 

   เพชร เลิศ สบถ

  • D. 

   พนัส กฎ ภาพ


 • 2. 
  เทพธิดา  อ่านว่า  อย่างไร
  • A. 

   เทพ-ทิ-ดา

  • B. 

   เทบ-ทิ-ดา

  • C. 

   เทบ-ธิ-ดา

  • D. 

   เทพ-ธิ-ดา


 • 3. 
  มลพิษ  อ่านว่า  อย่างไร
  • A. 

   มน-ละ-พิด

  • B. 

   มน-ละ-พิษ

  • C. 

   มล-ละ-พิด

  • D. 

   มล-ละ-พิษ


 • 4. 
  อภัยโทษ  อ่านว่า  อย่างไร
  • A. 

   อะ-ไพ-ยะ-โทด

  • B. 

   อะ-ไพ-ยะ-โทษ

  • C. 

   อะ-ภัย-ยะ-โทด

  • D. 

   อะ-ภัย-ยะโทษ


 • 5. 
  คุณภาพ  อ่านว่า  อย่างไร
  • A. 

   คุณ-นะ-ภาพ

  • B. 

   คุณ-ณะ-ภาบ

  • C. 

   คุน-นะ-พาบ

  • D. 

   คุน-นะ-ภาพ


 • 6. 
  โฆษณา  อ่านว่า  อย่างไร
  • A. 

   โฆด-สะ-ณา

  • B. 

   โฆษ-สะ-นา

  • C. 

   โคด-สะ-ณา

  • D. 

   โคด-สะ-นา


 • 7. 
  สรรพสัตว์  อ่านว่า  อย่างไร
  • A. 

   สัพ-พะ-สัด

  • B. 

   สัพ-พะ-สัต

  • C. 

   สับ-พะ-สัต

  • D. 

   สับ-พะ-สัด


 • 8. 
  กรกฎาคม  อ่านว่าอย่างไร
  • A. 

   กะ-ระ-กะ-ดา-คม

  • B. 

   กอ-ระ-กะ-ดา-คม

  • C. 

   กะ-รอ-กะ-ดา-คม

  • D. 

   กอ-ระ-กอ-ดา-คม


 • 9. 
  ดุลอำนาจ  อ่านว่า  อย่างไร
  • A. 

   ดุน-อำ-นาด

  • B. 

   ดุล-อำ-นาด

  • C. 

   ดุน-อำ-นาด

  • D. 

   ดุน-อำ-นาจ


 • 10. 
  คำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   แน่

  • B. 

   แม่

  • C. 

   แค่

  • D. 

   แต่


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.