แบบทดสอบ ภาษาไทย

10  I  By Buddaa
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดีย

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดมีคำที่มีสียงพยัญชนะท้ายเป็น  แม่  กด  ทุกคำ
1.
2.
3.
4.
2.  เทพธิดา  อ่านว่า  อย่างไร
1.
2.
3.
4.
3.  มลพิษ  อ่านว่า  อย่างไร
1.
2.
3.
4.
4.  อภัยโทษ  อ่านว่า  อย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.  คุณภาพ  อ่านว่า  อย่างไร
1.
2.
3.
4.
6.  โฆษณา  อ่านว่า  อย่างไร
1.
2.
3.
4.
7.  สรรพสัตว์  อ่านว่า  อย่างไร
1.
2.
3.
4.
8.  กรกฎาคม  อ่านว่าอย่างไร
1.
2.
3.
4.
9.  ดุลอำนาจ  อ่านว่า  อย่างไร
1.
2.
3.
4.
10.  คำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz