แบบทดสอบ เร่องสระในภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

5  I  By PALASU
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบ เร่องสระในภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  คำในข้อใด ประสมด้วยสระ เ-
1.
2.
3.
2.  สระต้ใดบ้าง ที่วางไว้หน้าพยัญชนะ ทั้งหมด
1.
2.
3.
3.  คำในข้อใด อ่านว่า รา
1.
2.
3.
4.  คำว่า "สี"  อ่านว่าอย่างไร
1.
2.
3.
5.  คำว่า "ดำ"ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.