แบบทดสอบกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่องส่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

10  I  By ARIYAPORN
Please take the quiz to rate it.

แบบทดสอบกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่องส่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเด ยว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ถ้าร่างกายขาดสิ่งใดเป็นเวลานาน ๆ  จะทำให้ตายได้
1.
2.
3.
2.  ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้เพราะอะไร
1.
2.
3.
3.  เราควรกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
1.
2.
3.
4.  อาหารหมู่ใด ทำให้ร่างกายแข็งแรง
1.
2.
3.
5.  อาหารหมู่ที่ 2 ให้สารอาหารใด
1.
2.
3.
6.  ผักและผลไม้มีประโยชน์อย่างไร
1.
2.
3.
7.  เราควรกินอาหารในข้อใดที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
1.
2.
3.
8.  อาหารชนิดใด ให้สารอาหารประเภทเกลือแร่
1.
2.
3.
9.  ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
1.
2.
3.
10.  คนอ้วนควรดื่มนมชนิดใด
1.
2.
3.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.