ข้อสอบอนุบาล

2  I  By Chadawan
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบอนุบาล
ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง พียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดจัดอยู่หมวดหมู่เดียวกัน
  • A. 

   ฝรั่ง มะม่วง

  • B. 

   ดินสอ ปากกา

  • C. 

   หนังสือ สมุด

  • D. 

   กุหลาบ แอ๊ปเปิ้ล

  • E. 

   เสื้อ กางเกง


 • 2. 
  ข้อใดเหมือนตัวอักษรตามตัวอย่าง  "  ช "
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.