ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

5  I  By Pakorn_31
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5


 • 2. 
  จำนวนนับจาก 1-10 มีจำนวนเฉพาะกี่ตัว
  • A. 

   4 ตัว

  • B. 

   5 ตัว

  • C. 

   6 ตัว

  • D. 

   7 ตัว


 • 3. 
  จงหาผลบวกของจำนวนเฉพาะจาก 1-10
  • A. 

   12

  • B. 

   15

  • C. 

   17

  • D. 

   19


 • 4. 
  ตัวประกอบเฉพาะของ 16 มีอะไรบ้าง
  • A. 

   2

  • B. 

   2 4

  • C. 

   2 4 8

  • D. 

   2 4 8 16


 • 5. 
  ตัวประกอบเฉพาะของ 20 มีอะไรบ้าง
  • A. 

   2

  • B. 

   2 5

  • C. 

   2 4 5

  • D. 

   2 4 5 10 20


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.