ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

5  I  By Pakorn_31
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
1.
2.
3.
4.
2.  จำนวนนับจาก 1-10 มีจำนวนเฉพาะกี่ตัว
1.
2.
3.
4.
3.  จงหาผลบวกของจำนวนเฉพาะจาก 1-10
1.
2.
3.
4.
4.  ตัวประกอบเฉพาะของ 16 มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
5.  ตัวประกอบเฉพาะของ 20 มีอะไรบ้าง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.