ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

5 Questions  I  By Pakorn_31 on July 22, 2010
จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงข้อเดียว

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
A.
B.
C.
D.
2.  จำนวนนับจาก 1-10 มีจำนวนเฉพาะกี่ตัว
A.
B.
C.
D.
3.  จงหาผลบวกของจำนวนเฉพาะจาก 1-10
A.
B.
C.
D.
4.  ตัวประกอบเฉพาะของ 16 มีอะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
5.  ตัวประกอบเฉพาะของ 20 มีอะไรบ้าง
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade