ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4 Questions  I  By Tanaphol on July 16, 2010
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.4

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดถูกต้องที่สุด
A.
B.
C.
D.
2.  บิดาแห่งประวัติศาสตร์สากล คือ ใคร
A.
B.
C.
D.
3.  กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.ใด
A.
B.
C.
D.
4.  กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีนานกี่ปี
A.
B.
C.
D.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade