ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4  I  By Tanaphol
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.4

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดถูกต้องที่สุด
1.
2.
3.
4.
2.  บิดาแห่งประวัติศาสตร์สากล คือ ใคร
1.
2.
3.
4.
3.  กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.ใด
1.
2.
3.
4.
4.  กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีนานกี่ปี
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.