ข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.2

3 Questions  I  By Nongnid2553 on July 19, 2010
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ป.2

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  สามารถ   อ่านว่าอย่างไร
A.
B.
C.
2.  ฉันกินทุเรียน   จากประโยคดังกล่าว  คำว่าทุเรียนหมายถึงอะไร
A.
B.
C.
3.  คำใดเขียนผิด
A.
B.
C.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz