ข้อสอบการหารชั้น ป.2

10  I  By Noppadon
Please take the quiz to rate it.

 .2
ข้อสอบการหารชั้น ป.2

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  52525   5 =
  • A. 

   10505

  • B. 

   1210

  • C. 

   10550

  • D. 

   15001

  • E. 

   1550


 • 2. 

  213
  • A. 

   7

  • B. 

   5

  • C. 

   77

  • D. 

   66

  • E. 

   6


 • 3. 

  364
  • A. 

   6

  • B. 

   9

  • C. 

   3

  • D. 

   5

  • E. 

   8


 • 4. 

  357
  • A. 

   55

  • B. 

   6

  • C. 

   1

  • D. 

   7

  • E. 

   5


 • 5. 

  648
  • A. 

   55

  • B. 

   9

  • C. 

   3

  • D. 

   8

  • E. 

   7


 • 6. 

  223
  • A. 

   7

  • B. 

   7เศษ1

  • C. 

   17เศษ1

  • D. 

   1เศษ7

  • E. 

   25


 • 7. 

  639
  • A. 

   9

  • B. 

   8

  • C. 

   5

  • D. 

   7

  • E. 

   2


 • 8. 

  5511
  • A. 

   555

  • B. 

   55

  • C. 

   5

  • D. 

   05

  • E. 

   50


 • 9. 

  328
  • A. 

   444

  • B. 

   44

  • C. 

   4

  • D. 

   04

  • E. 

   40


 • 10. 

  306
  • A. 

   5

  • B. 

   55

  • C. 

   555

  • D. 

   05

  • E. 

   50


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.