ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

5  I  By Beer_Club
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด  ;

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ในการสื่อสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านระบบโทรศัพท์ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดช่วยแปลงสัญญาณ
1.
2.
3.
4.
2.  เทปแม่เหล็ก จานแสง บัตรเอทีเอ็ม จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
3.  กล้องดิจิทัล เครื่องเอกซเรย์ ไมโครโฟน จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานรูปแบบใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
1.
2.
3.
4.
5.  ข้อใดเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจโดยตรง
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.