ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

5  I  By Beer_Club
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุด  ;

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ในการสื่อสารข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นๆ ผ่านระบบโทรศัพท์ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดช่วยแปลงสัญญาณ
  • A. 

   เมาส์

  • B. 

   สแกนเนอร์

  • C. 

   โมเด็ม

  • D. 

   เราเตอร์


 • 2. 
  เทปแม่เหล็ก จานแสง บัตรเอทีเอ็ม จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานรูปแบบใด
  • A. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

  • B. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

  • C. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล

  • D. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูล


 • 3. 
  กล้องดิจิทัล เครื่องเอกซเรย์ ไมโครโฟน จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานรูปแบบใด
  • A. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

  • B. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

  • C. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล

  • D. 

   เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนาข้อมูล


 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  • A. 

   UNIX

  • B. 

   DOS

  • C. 

   Windows

  • D. 

   Editor


 • 5. 
  ข้อใดเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจโดยตรง
  • A. 

   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  • B. 

   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

  • C. 

   การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.