Sỏi Túi Mật-Điều Trị

11 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on October 10, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Khi tiến hành cắt túi mật nội soi, điều quan trọng nhất về mặt kỹ thuật là:
A.
B.
C.
D.
E.
2.  Theo bạn, tỉ lệ BN được phẫu thuật cắt túi mật nội soi sau mổ cho kết quả tốt (hết đau) là:
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Cắt túi mật nội soi là “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị sỏi túi mật. So với cắt túi mật mổ mở, cắt túi mật nội soi có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Đặc điểm nào sau đây của chảy máu sau mổ cắt túi mật nội soi được cho là đúng:
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Một BN có sỏi túi mật nhưng không có triệu chứng. Theo bạn, sau 10 năm, nguy cơ xuất hiện triệu chứng ở BN này sẽ:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  So với phẫu thuật chương trình cắt túi mật nội soi, phẫu thuật cấp cứu cắt túi mật nội soi ở một BN bị viêm túi mật cấp có đặc điểm nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Sỏi túi mật không triệu chứng thường không có chỉ định phẫu thuật vì lý do nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Chọc hút hay mở túi mật ra da có thể là một phương pháp điều trị được chọn lựa đối với các BN mắc các bệnh lý nội khoa nặng. Phương pháp này được chỉ định trong trường hợp nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Trong các biến chứng sau mổ cắt túi mật nội soi sau đây, biến chứng nào được xem là trầm trọng nhất:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Phẫu thuật cấp cứu cắt túi mật nội soi trong trường hợp nào sau đây cho kết quả tương đương phẫu thuật chương trình:
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Một BN nhập viện vì cơn đau quặn mật do sỏi kẹt cổ túi mật. BN được điều trị nội khoa và có kết quả tốt. BN có thể được mổ cấp cứu cắt túi mật nội soi với điều kiện nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top
Quiz Comments (1)
sao khong co dap an ha cac anh?
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade