Sỏi Túi Mật-Điều Trị

11 Questions  I  By Ngoaikhoathuchanh on October 10, 2010

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Nguy cơ tổn thương đường mật trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi sẽ tăng trong các trường hợp sau đây, TRỪ:
A.
B.
C.
D.
E.
2.  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } Để điều trị tổn thương đường mật sau mổ cắt túi mật nội soi, phương pháp phẫu thuật nào sau đây thường được lựa chọn nhất:
A.
B.
C.
D.
E.
3.  Đối với sỏi túi mật không triệu chứng, phẫu thuật cắt túi mật nội soi có thể được chỉ định trong các tình huống sau, TRỪ:
A.
B.
C.
D.
E.
4.  Sỏi túi mật không triệu chứng thường không có chỉ định phẫu thuật vì lý do nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
5.  Khi tiến hành cắt túi mật nội soi, phẫu thuật viên có thể phải chuyển sang mổ mở. Tỉ lệ phải chuyển sang mổ mở của phẫu thuật cắt túi mật nội soi là:
A.
B.
C.
D.
E.
6.  Một BN có cơn đau quặn mật do sỏi kẹt cổ túi mật. Theo bạn, chỉ định điều trị nào sau đây được bạn cho là KHÔNG thích hợp:
A.
B.
C.
D.
E.
7.  Khi tiến hành cắt túi mật nội soi, phẫu thuật viên có thể phải chuyển sang mổ mở. Nguyên nhân của việc chuyển sang mổ mở thường gặp nhất là:
A.
B.
C.
D.
E.
8.  Phẫu thuật cấp cứu cắt túi mật nội soi có thể được thực hiện an toàn trong các trường hợp sau đây, TRỪ:
A.
B.
C.
D.
E.
9.  Tổn thương đường mật trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi có đặc điểm nào sau đây:
A.
B.
C.
D.
E.
10.  Khi tiến hành cắt túi mật nội soi ở BN có sỏi túi mật, cần chụp hình hay thám sát ống mật chủ trong các trường hợp sau, TRỪ:
A.
B.
C.
D.
E.
11.  Chọc hút hay mở túi mật ra da có thể là một phương pháp điều trị được chọn lựa đối với các BN mắc các bệnh lý nội khoa nặng. Phương pháp này không được chỉ định trong trường hợp viêm hoại tử túi mật vì:
A.
B.
C.
D.
E.
Back to top
Quiz Comments (1)
sao khong co dap an ha cac anh?
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade