Sỏi túi mật-Điều trị

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Về kết quả phẫu thuật, so với cắt túi mật mổ mở, cắt túi mật nội soi:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Tổn thương đường mật trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi có đặc điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Một BN nhập viện vì cơn đau quặn mật do sỏi kẹt cổ túi mật. BN được điều trị nội khoa và có kết quả tốt. BN có thể được mổ cấp cứu cắt túi mật nội soi với điều kiện nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Một BN nhập viện vì cơn đau quặn mật do sỏi kẹt cổ túi mật. BN được điều trị nội khoa và có kết quả tốt. Các phương án điều trị tiếp tục sau đây đều có thể chấp nhận được, TRỪ:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  Trong các biến chứng sau mổ cắt túi mật nội soi sau đây, biến chứng nào được xem là trầm trọng nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Đặc điểm nào sau đây của chảy máu sau mổ cắt túi mật nội soi được cho là đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Áp-xe tồn lưu sau mổ cắt túi mật nội soi thường là do:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  Để chẩn đoán tổn thương đường mật, phương tiện nào sau đây được chọn lựa:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Khi tiến hành cắt túi mật nội soi, phẫu thuật viên có thể phải chuyển sang mổ mở. Tỉ lệ phải chuyển sang mổ mở của phẫu thuật cắt túi mật nội soi là:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Cắt túi mật nội soi là “tiêu chuẩn vàng” trong điều trị sỏi túi mật. So với cắt túi mật mổ mở, cắt túi mật nội soi có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Một BN có cơn đau quặn mật do sỏi kẹt cổ túi mật. Theo bạn, chỉ định điều trị nào sau đây được bạn cho là KHÔNG thích hợp:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top
Quiz Comments (1)
sao khong co dap an ha cac anh?
to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz