We have sent an email with your new password.

Close this window

Sỏi túi mật-Điều trị

11 Cu h?i  I  By Ngoaikhoathuchanh
Sỏi túi mật-Điều trị

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  Trong các biến chứng sau mổ cắt túi mật nội soi sau đây, biến chứng nào được xem là trầm trọng nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
2.  Đối với sỏi túi mật không triệu chứng, phẫu thuật cắt túi mật nội soi có thể được chỉ định trong các tình huống sau, TRỪ:
1.
2.
3.
4.
5.
3.  Nguy cơ tổn thương đường mật trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi sẽ tăng trong các trường hợp sau đây, TRỪ:
1.
2.
3.
4.
5.
4.  Khi tiến hành cắt túi mật nội soi, điều quan trọng nhất về mặt kỹ thuật là:
1.
2.
3.
4.
5.
5.  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } Để điều trị tổn thương đường mật sau mổ cắt túi mật nội soi, phương pháp phẫu thuật nào sau đây thường được lựa chọn nhất:
1.
2.
3.
4.
5.
6.  Đặc điểm nào sau đây của chảy máu sau mổ cắt túi mật nội soi được cho là đúng:
1.
2.
3.
4.
5.
7.  Khi tiến hành cắt túi mật nội soi, phẫu thuật viên có thể phải chuyển sang mổ mở. Tỉ lệ phải chuyển sang mổ mở của phẫu thuật cắt túi mật nội soi là:
1.
2.
3.
4.
5.
8.  So với phẫu thuật chương trình cắt túi mật nội soi, phẫu thuật cấp cứu cắt túi mật nội soi ở một BN bị viêm túi mật cấp có đặc điểm nào sau đây:
1.
2.
3.
4.
5.
9.  Phẫu thuật cấp cứu cắt túi mật nội soi có thể được thực hiện an toàn trong các trường hợp sau đây, TRỪ:
1.
2.
3.
4.
5.
10.  Để chẩn đoán tổn thương đường mật, phương tiện nào sau đây được chọn lựa:
1.
2.
3.
4.
5.
11.  Một BN đến khám bệnh vì có những cơn đau có tính chất giống như cơn đau quặn mật. Siêu âm phát hiện BN có sỏi túi mật. BN không mắc các bệnh lý nội khoa nặng. Trước khi chỉ định phẫu thuật cho BN, điều mà bạn quan tâm là:
1.
2.
3.
4.
5.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz