ธงชาติ

10  I  By Tonkla

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นี้คือธงชาติ มาเลเซีย ใช่หรือไม่
1.
2.
2.  นี้คือธงชาติมาเลเซียใช่หรือไม่
1.
2.
3.  ธงชาติผืนนี้เป็นธงชาติของประเทศอังกฤษใช่หรือไม่
1.
2.
4.  นี้คือธงชาติแคนาดาใช่หรือไ่ม่
1.
2.
5.  นี้คือธงชาติแคนาดาใช่หรือไม่
1.
2.
6.  นี้คือธงชาติอังกฤษใช่หรือไม่
1.
2.
7.  นี้คือธงชาติเกาหลีใช่หรือไม่
1.
2.
8.  นี้คือธงชาติเกาหลีใช่หรือไม่
1.
2.
9.  นี้คือธงชาตแอฟริกาใต้ใช่หรือไม่
1.
2.
10.  นี้คือธงชาติเสปนใช่หรือไม่
1.
2.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz