ธงชาติ

10 Questions  I  By Tonkla on April 11, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นี้คือธงชาติ มาเลเซีย ใช่หรือไม่
A.
B.
2.  นี้คือธงชาติมาเลเซียใช่หรือไม่
A.
B.
3.  ธงชาติผืนนี้เป็นธงชาติของประเทศอังกฤษใช่หรือไม่
A.
B.
4.  นี้คือธงชาติแคนาดาใช่หรือไ่ม่
A.
B.
5.  นี้คือธงชาติแคนาดาใช่หรือไม่
A.
B.
6.  นี้คือธงชาติอังกฤษใช่หรือไม่
A.
B.
7.  นี้คือธงชาติเกาหลีใช่หรือไม่
A.
B.
8.  นี้คือธงชาติเกาหลีใช่หรือไม่
A.
B.
9.  นี้คือธงชาตแอฟริกาใต้ใช่หรือไม่
A.
B.
10.  นี้คือธงชาติเสปนใช่หรือไม่
A.
B.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade