ธงชาติของประเทศต่างๆ

10 Questions  I  By Tigger123654789 on April 11, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นี่ธงชาติของประเทศ พม่า ใช่หรือไม่
A.
B.
2.  นี่ธงชาติของประเทศ ปาเลา ใช่หรือไม่
A.
B.
3.  นี่ธงชาติของประเทศ ตูวาลู ช่หรือไม่
A.
B.
4.  นี่ธงชาติของประเทศ มาเลเซีย ใช่หรือไม่
A.
B.
5.  นี่ธงชาติของประเทศ เบลีซ ใช่หรือไม่
A.
B.
6.  นี่ธงชาติของประเทศ บราซิล ใช่หรือไม่
A.
B.
7.  นี่ธงชาติของประเทศ เฮติ ใช่หรือไม่
A.
B.
8.  นี่ธงชาติของประเทศ โรมาเนีย ใช่หรือไม่
A.
B.
9.  นี่ธงชาติของประเทศ ตุรกี ใช่หรือไม่
A.
B.
10.  นี่ธงชาติของประเทศ  จีน ใช่หรือไม่
A.
B.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade