ธงชาติของประเทศต่างๆ

10  I  By Tigger123654789
Please take the quiz to rate it.


  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  นี่ธงชาติของประเทศ พม่า ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 2. 

  นี่ธงชาติของประเทศ ปาเลา ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 3. 

  นี่ธงชาติของประเทศ ตูวาลู ช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 4. 

  นี่ธงชาติของประเทศ มาเลเซีย ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 5. 

  นี่ธงชาติของประเทศ เบลีซ ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 6. 

  นี่ธงชาติของประเทศ บราซิล ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 7. 

  นี่ธงชาติของประเทศ เฮติ ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 8. 

  นี่ธงชาติของประเทศ โรมาเนีย ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 9. 

  นี่ธงชาติของประเทศ ตุรกี ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 10. 

  นี่ธงชาติของประเทศ  จีน ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.