ธงชาติประเทศต่างๆ

10 Questions  I  By Kittiphop2544 on April 11, 2011

  

Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  นี่คือธงประเทศ usaใช่หรือไม่
A.
B.
2.  นี่คือธงประเทศ usaใช่หรือไม่
A.
B.
3.  นี่คือธงประเทศ Englandใช่หรือไม่
A.
B.
4.  นี่คือธงประเทศ spainใช่หรือไม่
A.
B.
5.  นี่คือธงประเทศ spainใช่หรือไม่
A.
B.
6.  นี่คือธงประเทศ englandใช่หรือไม่
A.
B.
7.  นี่คือธงประเทศ เเคนนาดา ใช่หรือไม่
A.
B.
8.  นี่คือธงประเทศ จาเมกา ใช่หรือไม่
A.
B.
9.  นี่คือธงประเทศ ญี่ปุ่น ใช่หรือไม่
A.
B.
10.  นี่คือธงประเทศ มาเลเซีย ใช่หรือไม่
A.
B.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!

Upgrade and get a lot more done!
Upgrade

 Adding Media is not included in your current plan

Upgrade and get a lot more:
  • Upload documents


  • Upload Videos


  • Upload Powerpoints


  • Add training/teaching materialUpgrade