ธงชาติประเทศต่างๆ

10  I  By Kittiphop2544
Please take the quiz to rate it.


  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  นี่คือธงประเทศ usaใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 2. 

  นี่คือธงประเทศ usaใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 3. 

  นี่คือธงประเทศ Englandใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 4. 

  นี่คือธงประเทศ spainใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 5. 

  นี่คือธงประเทศ spainใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 6. 

  นี่คือธงประเทศ englandใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 7. 

  นี่คือธงประเทศ เเคนนาดา ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 8. 

  นี่คือธงประเทศ จาเมกา ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 9. 

  นี่คือธงประเทศ ญี่ปุ่น ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


 • 10. 

  นี่คือธงประเทศ มาเลเซีย ใช่หรือไม่
  • A. 

   True

  • B. 

   False


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.