ธงชาติประเทศต่างๆ

10  I  By Sitara
Please take the quiz to rate it.


  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   สหรัฐอเมริกา

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   เเคนนาดา

  • D. 

   ฝรั่งเศษ


 • 2. 

  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   มาเลเซีย

  • B. 

   สิงค์โปร

  • C. 

   ฮ่งกง

  • D. 

   จีน


 • 3. 

  นี่คือธงชาติประเทศอไร
  • A. 

   ฮ่งกง

  • B. 

   ญี่ปุ่น

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   พม่า


 • 4. 

  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   จีน

  • B. 

   ไทย

  • C. 

   มาเลเซีย

  • D. 

   สิงค์โปร


 • 5. 

  นีนี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   สหรัฐอเมริกา

  • B. 

   อิตาลี

  • C. 

   ลาว

  • D. 

   พม่า


 • 6. 

  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   ลิเดีย

  • B. 

   ลิทัวเนีย

  • C. 

   เฮติ

  • D. 

   กัมพูชา


 • 7. 

  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   อินเดีย

  • B. 

   เวียดนาม

  • C. 

   ไทย

  • D. 

   เฮติ


 • 8. 

  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   อเมริกา

  • B. 

   บรูไน

  • C. 

   ชิลี

  • D. 

   เเอฟาริกาใต้


 • 9. 

  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   เฮติ

  • B. 

   เเอฟาริกาใต้

  • C. 

   แคนนาดา

  • D. 

   บรูไน


 • 10. 

  นี่คือธงชาติประเทศอะไร
  • A. 

   ชิลี

  • B. 

   บราซิล

  • C. 

   เปรู

  • D. 

   อุรุกวัย


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.