ธงชาติประเทศต่างๆ

10  I  By Pathompong
Please take the quiz to rate it.


  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  • A. 

   แคนาดา

  • B. 

   ประเทศอเมริกา

  • C. 

   เกาหลีใต้

  • D. 

   แอฟริกาใต้


 • 2. 

  • A. 

   มาเลเซีย

  • B. 

   ประเทศอเมริกา

  • C. 

   แคนาดา

  • D. 

   เกาหลีใต้


 • 3. 

  • A. 

   ออสเตรเลีย

  • B. 

   แคนาดา

  • C. 

   ประเทศอเมริกา

  • D. 

   เกาหลีใต้


 • 4. 

  • A. 

   มาเลเซีย

  • B. 

   ประเทศอเมริกา

  • C. 

   แคนาดา

  • D. 

   ออสเตรเลีย


 • 5. 

  • A. 

   เกาหลีใต้

  • B. 

   แคนาดา

  • C. 

   แอฟริกาใต้


 • 6. 

  • A. 

   ญี่ปุ่น

  • B. 

   เกาหลีใต้

  • C. 

   แอฟริกาใต้

  • D. 

   แคนาดา


 • 7. 

  • A. 

   เกาหลีใต้

  • B. 

   ลาว

  • C. 

   ออสเตรเลีย

  • D. 

   แอฟริกาใต้


 • 8. 

  • A. 

   ลาว

  • B. 

   เกาหลีใต้

  • C. 

   ประเทศอเมริกา

  • D. 

   แคนาดา


 • 9. 

  • A. 

   เกาหลีใต้

  • B. 

   แคนาดา

  • C. 

   เยอรมนี

  • D. 

   ประเทศอเมริกา


 • 10. 

  • A. 

   เกาหลีใต้

  • B. 

   เวียดนาม

  • C. 

   แคนาดา

  • D. 

   ประเทศอเมริกา


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.