คำถามรอบตัว

10  I  By Phum20000
 

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  จังหวัดที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยคือ..?? 
1.
2.
3.
4.
2.  อนุสาวรีย์ย่าเหลตั้งอยู่ที่จังหวัดใด..?? 
1.
2.
3.
4.
3.  ดอกไม้ประจำวันแม่คือดอกอะไร..?? 
1.
2.
3.
4.
4.  สถานบันเทิงที่เรียกว่า ผับ เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด..?? 
1.
2.
3.
4.
5.  สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ปลา..?? 
1.
2.
3.
4.
6.  ชาติแรกที่คิดค้นผงชูรสคือชาติใด..?? 
1.
2.
3.
4.
7.  "บาย" ในภาษาเขมรแปลว่าอะไร..?? 
1.
2.
3.
4.
8.  วัดใดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา..?? 
1.
2.
3.
4.
9.  แฝดสยาม อิน-จัน เกิดในสมัยใด..?? 
1.
2.
3.
4.
10.  อัลเฟรด โนเบล เจ้าของรางวัลโนเบล เป็นคนชาติใด..?? 
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz