นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง

5  I  By 22theerath402
Please take the quiz to rate it.


  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 

  1.คนนี้คือใคร
  • A. 

   ไอสไตน์

  • B. 

   อโวกาโดร

  • C. 

   นิวตัน

  • D. 

   รัทเทอร์ ฟอร์ด


 • 2. 

  2. นี่เรียกว่าเลขอะไร
  • A. 

   เลขคณิตคิดสร้างสรรค์

  • B. 

   เลขหลัก - -

  • C. 

   เลขอโวกาโดร

  • D. 

   ไม่รู้


 • 3. 

  3.คนคนนี้ถูกลูกอะไรตกใส่
  • A. 

   ลูกแอปเปิ้ล

  • B. 

   ลูกนิมิตร

  • C. 

   ลูกศร

  • D. 

   ลูกพ่อ


 • 4. 

  4. ไอสไตน์เป็นคนชาติอะไร
  • A. 

   คนไทย

  • B. 

   คนยิว

  • C. 

   คนออสเตรเลีย

  • D. 

   คนสเปน


 • 5. 

  5. คนนี้เสนอทฤษฎีอะไร
  • A. 

   ทฤษฎีควอนตัม

  • B. 

   ทฤษฎีสัมพันธภาพ

  • C. 

   ทฤษฎีบิ๊กแบง

  • D. 

   ทฤษฎีอะตอม


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.