นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง

5  I  By 22theerath402

  
Changes are done, please start the quiz.


Question Excerpt

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  1.คนนี้คือใคร
1.
2.
3.
4.
2.  2. นี่เรียกว่าเลขอะไร
1.
2.
3.
4.
3.  3.คนคนนี้ถูกลูกอะไรตกใส่
1.
2.
3.
4.
4.  4. ไอสไตน์เป็นคนชาติอะไร
1.
2.
3.
4.
5.  5. คนนี้เสนอทฤษฎีอะไร
1.
2.
3.
4.
Back to top


to post comments.

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz