ข้อสอบคณิตคิดเร็ว

3  I  By Ssjjmath
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบคณิตคิดเร็ว
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
 • 1. 
  ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย = เรียกว่าสมการ

  • B. 

   ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย > เรียกว่าอสมการ

  • C. 

   สมการที่ไม่มีคำตอบเรียกว่า สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า

  • D. 

   ถูกทุกข้อ


 • 2. 
  A + 10 = 25, a = ?
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   15

  • D. 

   20


 • 3. 
  X/12 = 15/36, x = ?
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   10

  • D. 

   15


Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.