ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.6

6  I  By Samai
Please take the quiz to rate it.

ข้อสอบคณิตศาสตร์ป.6
จงกากบาทข้อที่ถูกเพียงข อเดียว

  
Changes are done, please start the quiz.


Questions and Answers

Removing question excerpt is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
1.  ข้อใดเป็นคำตอบของ  99+87
1.
2.
3.
4.
2.  303,908,720 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้ อยู่ในหลักใด
1.
2.
3.
4.
3.  ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันของ 65,500 ตรงกับข้อใด
1.
2.
3.
4.
4.  ข้อใด เป็นคุณสมบัติของการแจกแจง
1.
2.
3.
4.
5.  จำนวนต่อไปนี้ ข้อใด เป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมด 
1.
2.
3.
4.
6.  ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของ 24    42 ต่างกันอยู่เท่าไร
1.
2.
3.
4.
Back to top

Removing ad is a premium feature

Upgrade and get a lot more done!
Take Another Quiz
We have sent an email with your new password.